Anh Hoàng Anh – Trung Kính

lightbox_thumb_4

Tôi bí ý tưởng quá chạy loanh quanh 1 lúc thì gặp LACOLOR, các bạn ấy thật nhiệt tình đã giúp tôi giải nhanh bài toán khó về vấn đề biển bảng QC cho nhà hàng của tôi. Thật không thể tin được từ lúc đưa ra ý tưởng đến lúc thực hiện chỉ có 10 ngày. Cảm ơn LACOLOR !

Next Post Chị Lan - Đội Cấn